Carnaval Sztuk-Mistrzów 2015

All juggling events in 2015
Juggling events in Poland (Polska)‎, 2015

When:

Thursday, 2015-07-23 to Sunday, 2015-07-26

Where:

Lublin

Websites:

http://www.sztukmistrze.eu
http://www.facebook.com/events/1456545357973371/

This is Sztukmistrze event.

Blurb

POLSKI:

Carnaval Sztukmistrzów odwraca zastane porządki, zaciera podział pomiędzy widownią i sceną, bawi do łez, szokuje i wzrusza. To feeria zapierających dech w piersiach widowisk z pogranicza teatru, nowego cyrku i sztuk alternatywnych, odbywających się zarówno w namiotach cyrkowych jak i w przestrzeni miejskiej. Wędrując ulicami Lublina, można natknąć się na mimów, kuglarzy, klaunów, linoskoczków i wszelkiego rodzaju artystów ulicznych, którzy przykuwają uwagę przechodniów i zapraszają ich do aktywnego udziału w swoich występach.


================================================================================

ENGLISH:

Carnaval Sztuk-Mistrzów turns existing orders, blurs the division between the audience and the stage, playing to tears, shocks and shrugs. It's an extravaganza of breathtaking performances bordering on theatre, new circus arts and alternative, taking place both in circus tents and in the urban space. Strolling down the streets of Lublin, you come across the mimes, jugglers, clowns, slackliners and all kinds of street performers who attract the attention of passerbys and invite them to participate actively in their performances.

Who went

Carnaval Sztuk-Mistrzów 2015 elsewhere on the Edge

View trivia (0)